25. marts 2023 - 04:37Miljøgodkendelse 

- rådgivning til den professionelle landmand

Står du og overvejer en udvidelse, effektivisering eller omlægning af din husdyrproduktion, er der en meget stor sandsynlighed for, at du skal indhente en miljøgodkendelse ved din kommune.

Vejen til den rigtige miljøgodkendelse

Udarbejdelse af en miljøansøgning er en omfattende proces, som kan deles op i to delprocesser:

 

Så snart jeg har skabt et overblik over din nuværende produktion og den produktion, du ønsker i fremtiden, foretager jeg de indledende beregninger og vurderinger.

Hvis der er specifikke krav vedrørende lugt, ammoniak, kvælstof-fosforudvaskning, vil disse krav på et meget tidligt tidspunkt blive indarbejdet i miljøansøgningen.

Derved effektiviseres ansøgningsprocessen og du får udarbejdet den rigtige miljøansøgning, der kvalitetsmæssigt er helt i top.

Myndighederne som medspillere

I takt med udarbejdelsen af din miljøansøgning er der en tæt dialog med dig som ansøger og sagsbehandleren ved din kommune.

De fleste kommuner har udarbejdet et administrationsgrundlag som de enkelte sagsbehandlere følger. Ved at have en tæt dialog med kommunen, kan vi hurtigt afklare eventuelle tvivlsspørgsmål og integrere løsningerne i din miljøansøgning.