Miljøgodkendelse 

Print

- rådgivning til den professionelle landmand

Står du og overvejer en udvidelse, effektivisering eller omlægning af din husdyrproduktion, er der en meget stor sandsynlighed for, at du skal indhente en miljøgodkendelse ved din kommune.

Vejen til den rigtige miljøgodkendelse

Udarbejdelse af en miljøansøgning er en omfattende proces, som kan deles op i to delprocesser:

  • Først skaber jeg et overblik over din virksomheds drift og indretning. Hvor kommer du fra - hvor vil du hen?
     
  • Dernæst laver jeg beregninger af miljøbelastningen på ejendommen samt anbefaling af miljøteknologiske løsninger.

 

Så snart jeg har skabt et overblik over din nuværende produktion og den produktion, du ønsker i fremtiden, foretager jeg de indledende beregninger og vurderinger.

Hvis der er specifikke krav vedrørende lugt, ammoniak, kvælstof-fosforudvaskning, vil disse krav på et meget tidligt tidspunkt blive indarbejdet i miljøansøgningen.

Derved effektiviseres ansøgningsprocessen og du får udarbejdet den rigtige miljøansøgning, der kvalitetsmæssigt er helt i top.

Myndighederne som medspillere

I takt med udarbejdelsen af din miljøansøgning er der en tæt dialog med dig som ansøger og sagsbehandleren ved din kommune.

De fleste kommuner har udarbejdet et administrationsgrundlag som de enkelte sagsbehandlere følger. Ved at have en tæt dialog med kommunen, kan vi hurtigt afklare eventuelle tvivlsspørgsmål og integrere løsningerne i din miljøansøgning.

 

Max Jakobsen Miljørådgivning

Jeg er et uafhængigt rådgivningsfirma, der leverer kvalitetsbevidst rådgivning til den professionelle landmand og den effektive kommune.

Mine rådgivningsydelser dækker alle aspekter af miljøregulering af husdyrbrug.

Jeg har kunder over hele landet og har et meget stort netværk blandt private laverandører såvel som offentlige myndigheder.


Erfaring tæller

Jeg har mere end 20 års erfaring i branchen og har erfaring med alle slags sager - også sager der ender i miljø- og fødevareklagenævnet.

Erfaringerne stammer fra begge sider af skrivebordet, idet jeg både har arbejdet i amt, kommune, landboforening og privat rådgivningsvirksomhed.

Max Jakobsen
31 34 07 17
mjb@maxjakobsen.eu
www.maxjakobsen.eu