24. september 2022 - 20:32Prisliste for rådgivningsydelser til landmænd pr. 1. januar 2022 

 

Rådgivningsydelse Timepris Estimeret
tidsforbrug

Udarbejdelse af miljøansøgning (miljøgodkendelse):

(inklusiv indledende miljøvurdering)

kr. 995,-

40-60 timer

Udarbejdelse af miljøansøgning (miljøtilladelse):

(inklusiv indledende miljøvurdering)

 
kr. 995,-
 
20-40 timer

Ansøgning efter anmeldeordningerne:

  • skift i dyretype, ændring af staldsystemer og miljøteknologi, opførsel af diverse anlæg (halmlade, kornsilo, malkestald, ensilageplads, maskinhus, m.m.)

 

kr. 995,-

  

4 - 8 timer

  
Revurdering af miljøgodkendelse:
  
  
kr. 995,-
  
  8-20 timer

Miljøvurdering ved ejendomshandel:  
(ammoniak, lugt og landskabelige hensyn)

kr. 995,-

5-12 timer

Miljøstrategi, nøglerådgivning, gårdråd:

 - udarbejdelse af virksomhedsstrategi i
   samarbejde med andre fagkonsulenter.

  
kr. 995,-
  
Efter aftale

  

Alle priser er eksklusiv moms.

Ved større rådgivningsopgaver gives et samlet tilbud.

Priserne reguleres  én gang årligt. Næste regulering finder sted  1. januar 2023.