Prisliste for rådgivningsydelser til landmænd pr. 1. januar 2023 

Print

 

Rådgivningsydelse Timepris Estimeret
tidsforbrug

Udarbejdelse af miljøansøgning (miljøgodkendelse):

(inklusiv indledende miljøvurdering)

kr. 1.065

40-60 timer

Udarbejdelse af miljøansøgning (miljøtilladelse):

(inklusiv indledende miljøvurdering)

 
kr. 1.065
 
20-40 timer

Ansøgning efter anmeldeordningerne:

  • skift i dyretype, ændring af staldsystemer og miljøteknologi, opførsel af diverse anlæg (halmlade, kornsilo, malkestald, ensilageplads, maskinhus, m.m.)

 

kr. 1.065

  

4 - 8 timer

  
Revurdering af miljøgodkendelse:
  
  
kr. 1.065
  
  8-20 timer

Miljøvurdering ved ejendomshandel:  
(ammoniak, lugt og landskabelige hensyn)

kr. 1.065

5-12 timer

Miljøstrategi, nøglerådgivning, gårdråd:

 - udarbejdelse af virksomhedsstrategi i
   samarbejde med andre fagkonsulenter.

  
kr. 1.065
  
Efter aftale

  

Alle priser er eksklusiv moms.

Ved større rådgivningsopgaver gives et samlet tilbud.

Priserne reguleres  én gang årligt. Næste regulering finder sted  1. januar 2024.