Miljøvurdering FØR ejendomshandel 

Print

- rådgivning til den professionelle landmand

Står du og overvejer, at købe eller sælge landbrugsjord eller en landbrugsejendom, er der væsentlige forhold omkring miljøkravene, som du skal være opmærksom på.

Tør du købe?

Det er vigtigt, at du får vurderet mulighederne på den ejendom du overvejer at købe. Miljøkravene er vidt forskellige alt efter beliggenhed og historisk status.

De væsentligste forhold du skal være opmærksom på er følgende:

  • Krav til staldanlægget vedrørende lugt og ammoniak? Disse to forhold er som regel de væsentligste begrænsninger.
  • Krav til kvælstof og fosfortildeling til markerne. Disse krav kan i yderste konsekvens betyde, at du er nødsaget til at investere i gylleseparering og/eller eventuelt indgå aftale om levering af rågylle eller fiberfraktion til f.eks. et biogasanlæg.

 

Tør du sælge?

Før en ejendom sælges er det vigtigt at få vurderet, hvilke muligheder, der er på ejendommen. Er der langt til nabobeboelser og særligt beskyttede naturområder, kan det være at din ejendom har et stort potentiale.

Selvom der ikke er husdyr på ejendommen i dag, kan det være, at den er ideel til at have en husdyrproduktion på i fremtiden.

Hvis din ejendom kan bære en stor husdyrproduktion er det vigtigt du får budskabet ud til potentielle købere.

Max Jakobsen Miljørådgivning

Jeg er et uafhængigt rådgivningsfirma, der leverer kvalitetsbevidst rådgivning til den professionelle landmand og den effektive kommune.

Mine rådgivnings-ydelser dækker alle aspekter af miljøregulering af husdyrbrug.

Jeg har kunder over hele landet og har et meget stort netværk blandt private laverandører såvel som offentlige myndigheder.


Erfaring tæller

Jeg har mere end 20 års erfaring i branchen og har erfaring med alle slags sager - også sager der ender i miljø- og fødevareklagenævnet.

Erfaringerne stammer fra begge sider af skrivebordet, idet jeg både har arbejdet i amt, kommune, landboforening og privat rådgivningsvirksomhed.

Max Jakobsen
31 34 07 17
mjb@maxjakobsen.eu
www.maxjakobsen.eu