23. januar 2021 - 23:28Prisliste for rådgivningsydelser til landmænd pr. 1. januar 2021 

 

Rådgivningsydelse Timepris Estimeret
tidsforbrug

Udarbejdelse af miljøansøgning (miljøgodkendelse):

(inklusiv indledende miljøvurdering)

kr. 965,-

40-60 timer

Udarbejdelse af miljøansøgning (miljøtilladelse):

(inklusiv indledende miljøvurdering)

kr. 965,- 20-40 timer

Ansøgning efter anmeldeordningerne:

  • skift i dyretype, ændring af staldsystemer og miljøteknologi, opførsel af diverse anlæg (halmlade, kornsilo, malkestald, ensilageplads, maskinhus, m.m.)

 

kr. 965,-

 

4 - 8 timer

 
Revurdering af miljøgodkendelse:
 
 
kr. 965,-
 
 8-20 timer

Miljøvurdering ved ejendomshandel:                    (ammoniak, lugt og landskabelige hensyn)

kr. 965,-

5-12 timer

Miljøstrategi, nøglerådgivning, gårdråd:

 - udarbejdelse af virksomhedsstrategi i 
   samarbejde med andre fagkonsulenter.

 
kr. 965,-
 
Efter aftale

 

Alle priser er eksklusiv moms.

Ved større rådgivningsopgaver gives et samlet tilbud.

Priserne reguleres én gang årligt. Næste regulering finder sted 1. januar 2022.